SkyVac utomhusutrustning för vattenrännor​

SkyVac för rengöring av vattenrännor​

De ultralätta Elite-rören garanterar en bra och ergonomiskt säker rengöring av vattenrännor från marken. Elite-rören kan beställas i tre olka längder 6 m, 9 m eller 12 m, totalräckvidd + 1,5 m till valt rörpaket. De 50 mm grova rören och slangarna säkrar en bra luftström. Röret har en längd på 1,5 m och önskat antal kan sammankopplas. Rören låses och en stadig och lufttät helhet är klar att använda. ​

Stockningar uppstår alltid då och då. Med hjälp av den innovativa frigörningsröret kan luftsrömmen avbrytas under användningen och den uppstådda stockningen kan kontrollerat släppas ner utan att fälla ner röret och avbryta arbetet.​

Modifierade och effektiva dammsugare

Våra dammsugare är modifierade för detta arbete. Stadiga luftgummihjul garanterar en smidig förflyttning även i krävande terräng. Metallhandtaget underlättar flyttandet av dammsugaren. Behållarens sikt fördelar vätska och fast smuts. Med en vattentömningsslang tömmer du vätskan ur behållaren. Fast smuts lyfts upp med sikten. Här kan även kippfunktionen vara till hjälp.​

För en effektiv rengöring av vattenrännor har SkyVac en tremotorig dammsugare som har en lyftkapacitet på 5 kg. Med Honda 5,5 hk förbränningsmotor arbetar du utan ström. Med denna kan man även blåsa vattenrännor och löv.​

Alla dessa extrafunktioner gör arbetet effektivt, säkert, behagligt samt ergonomiskt. Inga onödiga takklättringar och dyra lifter behövs mera. ​

SkyVac kontrollkameror

Vid rengöring av vattenrännor fungerar kontrollkameran som ett lysande hjälpmedel. Med hjälp av kameran kan man kontrollera utgångsläget, följa med arbetet och kontrollera slutresultatet. De lämpar sig även för konditionsgranskning av tak och övrigt fastighetsunderhåll. ​

Vi har tre olika kameror i vårt sortiment. SkyVac Icke inspelande, SkyVac Inspelande samt SkyVac Kontrollkamera. Vi hjälper till vid val av kamera. ​