Tjänster

Vi betjänar över hela Finland​

Vi erbjuder dammsugning av övre konstruktioner och explosionsfarliga utrymmen över hela Finland. Vi erbjuder även fönstertvätt i höga utrymmen. Planerings- och kartläggningbesök är bra att komma överens om i god tid så att vi kan säkerställa tidtabellen till önskad tidpunkt. Ifall objektet är stort är det skäl att planera in rengöringen i samband med den årliga underhållsplaneringen. Vi är även vana vid att utföra kartläggning på distans.  ​

En skräddarsydd servicehelhet​

Vi planerar alltid våra tjänster utgående från kundens utgångsläge, tidtabell och önskemål. Vid den gemensamma inspektionen före offertgivning kartläggs utrymmen, önskad renhet, tidtabeller, specialönskemål och även riskfaktorer. Detta är också möjligt att göra på distans. Vi är vana vid att utföra olika arbeten i stor utsräckning och vår verksamhet baseras helt på kundnärhet. Vi har samlat erfarenhet från industri till daghem och allt däremellan. ​

Ni har ett behov och vi har lösningen!

Ta kontakt 

För en bättre inomhusluft​

Utöver vanligt damm så samlas damm i övre konstruktioner som har stor inverkan på inomhusluftens kvalitet. Damm samlas i övre konstruktioner på ventilationsrör, kabelrännor, balkar, väggytor och armaturer. Med hjälp av våra rör är det lätt att regelbundet rengöra luftventilerna. Alla dessa rengöringsåtgärder förbättrar inomhusluftens kvalitet. ​


Utrustning​

Vår personal använder sig av en bred och täckande utrustning. Som importör kan vi garantera de nyaste och mest innovativa utrustningarna. Vid behov använder vi oss även av andra redskap som kan skräddarsys för utrymmets behov och krav. ​


Specialobjekt​

Vi har ett gediget kunnande av arbete på hög höjd med säle och i cisterner. Ta kontakt så berättar vi mera om vårt kunnande.​


Brandbelastning och dammexplosioner​

Avlägsnandet av höghöjdsdamm bidrar märkbart till att minska risken för dammbrand. Damm är ett material som lätt brinner och kan även vara explosionsfarligt i ATEX-utrymmen. Ju mera damm som finns i övre konstruktioner desto större är brandbelastningen. En regelbunden städning av höghöjdsdamm underlättar kontrollen av brandrisken. Vi utför även dammsugning i ATEX-utrymmen och för detta ändamål har vi ATEX-certifierad utrustning.

Vi har avlagt EXVIRAS kompetenskort för explosionsfarliga utrymmen.